Strona główna

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Augustowska Organizacja Turystyczna

AKTUALNOŚCi

CELE AOT

Celem naszej działalności jest promocja Ziemi Augustowskiej

Środki finansowe

Kumulowanie środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju turystyki w regionie Ziemi Augustowskiej

Wizerunek

Dbanie i budowanie wizerunku Ziemi Augustowskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju jak i zagranicą

Współpraca

Współpraca z organizacjami administracji publicznej oraz z podmiotami turystycznymi w tym z POT oraz z PROT

Działania statutowe

Działania
wydawnicze
Promocja
regionu
Centrum
informacji
Imprezy
turystyczne
Produkt
turystyczny
Projekty
turystyczne

Rynek Zygmunta Augusta 19 16-300 Augustów

728 755 936

aot@poczta.onet.eu