Zabytki

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Rynek Zygmunta
Augusta ​
Kościół p.w. Matki
Bożej Szkaplerznej
w Studzienicznej
Stara poczta
Kaplica Najświętszej Marii
Panny w
Studzienicznej
Kanał Augustowski
Kanał Bystry
Kamieniczki Rynek
Zygmunta Augusta
Dom Turysty
Kościół p.w. Matki
Boskiej
Częstochowskiej
Oficerski Yacht Club
R.P. Pacific WDW
Bazylika
Najświętszego
Serca Jezusowego
Kamieniczka tzw.
Dom Turka
Cmentarz
Parafialny
Rzymskokatolicki
CMENTARZ WOJENNY
ŻOŁNIERZY
RADZIECKICH Z II
WOJNY ŚWIATOWEJ
Dworzec kolejowy
Cmentarz Żydowski

Rynek Zygmunta Augusta 19 16-300 Augustów

728 755 936

aot@poczta.onet.eu