Zespół Zarządu Wodnego

Stowarzyszenie turystyczne AOT

INFORMACJE OGÓLNE
  • Rok: pocz. XX w.
  • Adres: 29 Listopada 16, Augustów
  • Lokalizacja:  podlaskie, pow. augustowski, gmina Augustów (gm. miejska)
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zespół Zarządu Wodnego, eklektyczny pałacyk z ok. 1903 r. przed I wojną siedziba kierownictwa Wiślano – Niemieckiej Drogi Wodnej, w okresie okupacji radzieckiej placówka straży granicznej i komórki NKWD