Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach

Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach Lista podmiotów honorująca bon turystyczny w Augustowie, możliwa do wyszukania na: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow Bon turystyczny FAQ 1. Komu przysługuje bon? Bon jest dla Ciebie, jeśli: 18 lipca 2020 r. miałeś przyznane prawo do: świadczenia wychowawczego, tzw. 500+; dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszone: – w…
Przeczytaj więcej