Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach

Lista podmiotów honorująca bon turystyczny w Augustowie, możliwa do wyszukania na:

https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow

Bon turystyczny FAQ

1. Komu przysługuje bon?

Bon jest dla Ciebie, jeśli:

2. Jak otrzymam bon?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/jak-zarejestrowac-konto-na-pue  

3. Czy muszę złożyć wniosek, aby otrzymać bon?

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

4. Jakie trzeba złożyć dokumenty, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko z niepełnosprawnością?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.

5. Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie?

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

6. Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na każde dziecko?

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

7. Jak wygląda bon turystyczny?

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

8. Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

9. Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.

10. Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r. (dokonasz rezerwacji usługi w przyszłości).

11. Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

Tak, jeśli do 31 grudnia 2021 roku uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

12. Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?

Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłacić gotówką, kartą lub przelewem.

13. Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy oraz rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?

Tak. Uprawnionym do Polskiego Bonu Turystycznego, jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

14. Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?

Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

15. Jeśli impreza turystyczna, w której uczestniczę, będzie obejmowała jakiś element zagraniczny, np. zwiedzanie Krakowa i Pragi – co wtedy?

Ustawa wymaga, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne były świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc dana impreza zawiera w sobie element zagraniczny, to nie może zostać sfinansowana za pomocą bonu.

16. Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

17. Czy z bazy POT będę przekierowany na stronę przedsiębiorcy?

Nie, na stroie POT będzie dostępna jedynie aktualna lista przedsiębiorców.

18. Jakie informacje znajdą się o danej firmie w bazie?

Turysta będzie mógł wyszukiwać przedsiębiorców lub OPP w bazie po nazwie i miejscowości.

19. Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

20. Ilu przedsiębiorców znajdzie się w bazie?

W bazie znajdą się wszyscy przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy zarejestrują się na platformie PUE ZUS oraz realizują i będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium RP. Liczba tych podmiotów jest uzależniona od tego ilu przedsiębiorców zdecyduje się wziąć udział w programie. Szacuje się, że liczba podmiotów może wynieść nawet ok. 100 tys.

21. Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce „Ogólny” będzie zakładka „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

22. Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

23. Gdzie mogę sprawdzić/zobaczyć swój kod obsługi płatności?

Kod obsługi płatności będziesz mógł sprawdzić w mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.

24. Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra ds. turystyki – wiceministra rozwoju.

25. Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce „Ogólny” jest nowa zakładka „Polski Bon Turystyczny”. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w „Polski Bon Turystyczny”, a następnie w „Mój bon”. Pojawią się następujące opcje:

1. „Aktywuj bon”,
2. „Zmiana danych kontaktowych”,
3. „Wniosek o dodatkowe świadczenie”
4. „Podgląd”.

26. Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki „Polski Bon Turystyczny”?

Jeśli w zakładce „Ogólny” nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”, oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję.

27. Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście.

28. Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

29. Mam zakładkę na PUE „Polski Bon Turystyczny”, ale nie dostałem mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić?

Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie: „Polski Bon Turystyczny”> „Mój bon” i kliknij „Aktywuj bon”. Musisz uzupełnić swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze „Spam”. Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.

30. Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy może mnie reprezentować pełnomocnik i w moim imieniu aktywować mój bon?

Funkcja aktywacji bonu przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie musisz mieć swój profil na PUE, aby aktywować bon.

31. Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?

Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

32. Z jakiego adresu e-mail otrzymam kod płatności?

Kod obsługi płatności zostanie wysłany z platformy ZUS PUE z domeny zus.pl

33. Co się stanie, jeśli podam recepcjoniście błędny kod potwierdzający płatność bonem, który dostanę SMS-em?

Płatność będzie anulowana. Musisz podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz SMS-em.

34. Czy POT będzie kontrolował jakość wykonania usług?

POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.

35. Czy można płacić bonami za kilkoro dzieci podczas jednej płatności?

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden numer bonu, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci, tzn. jeśli ktoś ma 3 dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.

36. Co z dziećmi emigrantów?

Bon przysługuje rodzicom dzieci, które przebywają w kraju, nawet gdy jeden z rodziców pracuje w państwie UE, EOG lub Szwajcarii i w tym kraju pobiera świadczenie rodzinne. Warunkiem otrzymania bonu jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze.

37. Czy bon dostanie dziecko, które urodziło się w Polsce, ale mieszka za granicą i tam chodzi do szkoły?

Bon przysługuje rodzicom dzieci, które przebywają w kraju. Zgodnie z przepisami unijnymi świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności wypłacane są w państwie, w którym rodzice pracują. Polska jest państwem właściwym do wypłaty świadczeń w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci.

38. Czy bon dostanie dziecko, które urodziło się za granicą, ale ma obywatelstwo polskie?

Jeśli dziecko ma obywatelstwo polskie i przebywa w kraju, to przysługuje mu Polski Bon Turystyczny.

39. Czy jeśli rodzic dziecka niepełnosprawnego aktywuje bon, to od razu będzie miał widoczne 1000 zł, czy dopiero po „rozpatrzeniu” zaświadczenia o niepełnosprawności?

Dodatkowe świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego nie będzie dostępne od razu po aktywacji bonu. Aby je uzyskać, należy wysłać oświadczenie DBT i dołączyć do niego orzeczenie w formie skanu lub zdjęcia.

40. Czy jeśli nie posiadam skanera, mogę wysłać zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności (DBT)?

Tak, skan nie jest wymagany, wystarczy zdjęcie.

41. Czy mogę zapłacić bonem za nocleg przez np. booking.com?

Do przyjmowania płatności bonem są uprawnione tylko podmioty, które zarejestrowały się w systemie ZUS więc płatność przez portale rezerwacyjne typu booking.com nie jest możliwa. Można tam jednak dokonać bezpłatnej rezerwacji.

42. TV informuje, że za jedzenie w restauracji, np. sam obiad w drodze na wakacje, też można zapłacić bonem. Jak mamy się do tego odnieść?

Sposób płacenia bonem jest opisany w artykule 5 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, z którego wynika, że nie można nim zapłacić w sytuacji opisanej w pytaniu.

43. Czy jeżeli rodzina za część płaci bonem, za część dopłaca, to dostaje paragon/ fakturę za całość czy za część, którą dopłaca?

Paragon lub fakturę wystawioną na osobę fizyczną przedsiębiorca wystawia na łączną kwotę.

44. Jeśli jesteśmy podmiotem turystycznym i uprawnionym jednocześnie, to czy dzieci mogą skorzystać z usług w naszym podmiocie ?

Z ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wynika, że zapłacić bonem można za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie. Usługą hotelarską jest wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych. Oznacza to, że usługa hotelarska wiąże się z korzystaniem z ww. miejsc, które nie są miejscami, z których dana osoba korzysta na co dzień lub które nie są miejscami, w których ma prawo przebywać (np. dom znajdujący się w miejscowości nadmorskiej, należący do rodziny, która mieszka w miejscowości w centralnej Polsce). Imprezą turystyczną jest połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych, trwających dłużej niż 24 godz., chyba że wśród tych usług jest nocleg. Bon przysługuje osobie uprawnionej, którą – co do zasady – jest rodzic dziecka. Z tego wynika, że stroną umowy o świadczenie usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na rzecz dziecka jest uprawniony, a więc rodzic dziecka. W przypadku, w którym osoba fizyczna świadcząca usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne miałaby wykonać usługę na rzecz własnego dziecka, w której dodatkowo mogłaby uczestniczyć ta osoba, to musiałoby to znaczyć, że zawrze umowę z samym sobą i będzie odbiorcą tej usługi. Tymczasem przez świadczenie należy rozumieć określone zachowanie się na rzecz osoby trzeciej innej niż osoba wykonująca usługę. Świadczenie na własną rzecz nie jest więc usługą, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi (odbiorca świadczenia).

45. Mam niepełnosprawne dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności z terminem ważności do 30 lipca br. W związku z COVID-19 badania lekarskie stwierdzające niepełnosprawność są przeprowadzane z opóźnieniem. Termin badań został wyznaczony dziecku dopiero na koniec sierpnia br. Czy mogę wysłać oświadczenie o dodatkowe świadczenie w formie bonu dla dziecka niepełnosprawnego i dołączyć kopię obecnego orzeczenia?

W tej sytuacji w momencie składania wniosku osoba wnioskująca nie będzia miała aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, nie będzie więc przysługiwać jej świadczenie dodatkowe, a jedynie podstawowe. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i przedstawieniu go w PUE ZUS uzyska także świadczenie dodatkowe, które będzie można wykorzystać tak jak podstawowe do końca maraca 2022r.

46. Pytanie dotyczące dzieci niepełnosprawnych. Osoby chcące skorzystać z tego uprawnienia muszą dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Czy może to być orzeczenie o niepełnosprawności – tylko? Czy może to być orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czy mają to być oba orzeczenia – o niepełnosprawności i o stopniu?

Jedynym dokumentem wymaganym w tych przypadkach jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna