Pieszy szlak do Bargłowa Kościelnego

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Długość trasy to 16 km i można ją pokonać rowerem. Trakt prowadzi wzdłuż południowego odcinka Kanału Augustowskiego. Oznaczony jest kolorem żółtym. Trasa rozpoczyna się w Augustowie przy budynku Starej Poczty. Wzdłuż Kanału szlak wychodzi z miasta i dociera do wsi Białobrzegi. Dalej odbija na północ w lasy otaczające północny brzeg Kanału Augustowskiego. Następnie poprzez zabudowane tereny, między innymi wieś Netta, wiedzie do Bargłowa Kościelnego, gdzie kończy się przy kościele.