Pieszy szlak do Huty

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Długość szlaku to 22 km i można go także przejechać rowerem. Trasa zaczyna się w Augustowie przy Starej Poczcie i biegnie ulicami Prądzyńskiego i Wybickiego, skąd wzdłuż Kanału Augustowskiego do wsi Białobrzegi. Można tam zobaczyć dwie śluzy oraz drewniany młyn z 1926 roku. Dalej szlak kieruje się na południowy zachód przez podmokłe lasy. Bardzo ciekawym miejscem na trasie jest wieś Gabowe Grądy, którą zamieszkują staroobrzędowcy – wyznawcy dawnego obrzędu prawosławnego.

W miejscowości można zwiedzić charakterystyczną zabudowę, cmentarz, oraz pomnik poświęcony tutejszym mieszkańcom – ofiarom faszyzmu. Dalej szlak mija jezioro Kolno, który jest rezerwatem ptaków. Można spotkać tu wiele rzadkich gatunków np. łabędzia niemego.

Celem trasy jest wieś Huta – dawny ośrodek przemysłowy hrabiego Karola Brzostowskiego. Znajdowała się tu między innymi huta szkła, żelaza i fabryka maszyn rolniczych. Dziś po dawnej świetności tego miejsca nie ma już śladu oprócz wyłożonej szlaką hutniczą drogi.