Pieszy szlak do Raczek

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Trasa jest oznaczona kolorem niebieskim. Szlak można przebyć rowerem. Długość jego to 24 km. Trasa rozpoczyna się w Augustowie przy Hotelu Hetman, i biegnie początkowo drogą nr 19 w kierunku Suwałk. Droga wiedzie poprzez tereny Puszczy Augustowskiej, nad brzegami jeziora Rozpuda i rzeki o tej samej nazwie. Na szlaku napotkamy Uroczysko – Święte Miejsce. Nad rzeczką Jałówka stoi drewniana kapliczka ogrodzona drewnianym płotkiem. Przed furtką stoi monumentalny świątek. Z tyłu znajduje się skupisko drewnianych i kamiennych krzyży. Rokrocznie miejscowi mieszkańcy, 24 czerwca, zbierają się w tym wyjątkowym miejscu na odpust. Miejscem godnym wyróżnienia, na tym trakcie, jest drewniany most na rzeczce Rospuda. Rozciąga się z niego piękny widok.