Program obchodów 200-lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego

Stowarzyszenie turystyczne AOT