Szlak rowerowy rzeki Netty

Stowarzyszenie turystyczne AOT

Trasa ta biegnie poprzez teren trzech gmin Powiatu Augustowskiego: Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny. Teren ten, w opinii krajoznawców i przyrodników jest unikalny. Zachowało się tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów podmokło – bagiennych. Jest to ostoja ptactwa. Występuje tu między innymi: bocian niemy, czapla, orzeł krzykliwy. Trasę należy rozpocząć w miejscowości Białobrzegi przy Starym Młynie. Cały szlak ma prawie 40 km i kończy się w miejscu startu. Z Białobrzeg wiedzie przez Tajno Łanowe, skąd należy pojechać w kierunku śluzy Sosnowo. Następnie w kierunku miejscowości Gabowe Grady, gdzie zwiedzimy starocerkiewną zabudowę wsi i molennę oraz cmentarz. Istnieje także alternatywna możliwość przebycia szlaku wzdłuż Kanału Augustowskiego od samych Białobrzeg do śluzy Sosnowo.